Call: 02603 855 855

  Thông báo nhận đặt chỗ phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý
  Giảm giá vé tri ân khách hàng nhân kỉ niêm 12 năm thành lập công ty
  Giảm giá vé tri ân khách hàng
  Kon PLông (Kon Tum)- TP. HCM
  Banner KM 1

   

  Kon Tum ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Kon Tum TP Hồ Chí Minh Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Kon Tum Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Ngọc Hồi ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Ngọc Hồi TP Hồ Chí Minh Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Ngọc Hồi Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Đăk Hà ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Đăk Hà TP Hồ Chí Minh Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Đăk Hà Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon PLông ⇔ Hồ Chí Minh
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Kon PLông TP Hồ Chí Minh Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP Hồ Chí Minh Kon PLông Giường nằm 250.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Huế
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Kon Tum TP. Huế Giường nằm 220.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  TP. Huế Kon Tum Giường nằm 220.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Đà Nẵng
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Kon Tum Đà Nẵng Giường nằm 200.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  Đà Nẵng Kon Tum Giường nằm 200.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  Kon Tum ⇔ Quy Nhơn
  Bến Đi Bến đến Loại xe Giá vé Ghi Chú
  Kon Tum Quy Nhơn Giường nằm 100.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống
  Quy Nhơn Kon Tum Giường nằm 100.000 Miễn phí khắn lạnh,nước uống

   

  - Giá vé trên đã bao gồm thuế VAT, Bảo hiểm hành khách. Chưa bao gồm phần ăn.